Hjertefondet

Hva er hjertefondet?

For økt kunnskap om hjertesykdom

Hjertefondet ved Universitetet i Bergen støtter hjerteforskning i Bergen.

Gjennom årene har fondet bidratt til en rekke forskningsprosjekter og doktorgrader.

Bli hjertevenn

Hjerteforskningen er selve fundamentet for kvaliteten i behandlingen av hjerte og karsykdommer. Hjertefondet støtter nøye utvalgte prosjekter fra hjerteforskere.

Hjertefondet trenger din støtte til dette.

Slik kan du bidra

Du kan gi gaver både via Vipps og direkte til vår bankkonto 3625.18.72664. Kanskje vil du starte en innsamling på sosiale medier i forbindelse med bursdag eller jubileum?

Forskningsstøtte

Søknadsfrist

26.01.2024

Til utdeling i 2024

Ca 600.000,-

Hjertefondet har siden 1989 bidratt direkte og indirekte til forskning. Alle søknader gjennomgår fagfellevurdering der det tas hensyn til:

  • Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
  • Prosjektet gjennomførbarhet
  • Prosjektets verdi for Hjertefondet

Send din søknad med mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. Vi ber også om en kortfattet populærvitenskaplig beskrivelse av prosjektet.

Se tidligere forskningsbidrag

Aktuelle saker

Aktuelt
Prosjekter som fikk støtte i 2024 er nå publisert. Les mer om presisjonsmedisin for pasienter med mitralklaffesykdom, svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødt hjertesykdom, betydning av vekstfaktorer ved utvikling av hypertensiv hjertesykdom, og en…
Jan Schjøtt