Hva er Hjertefondet?

Hjertefondet ved Universitetet i Bergen ble opprettet i 1989. Fondet er ledet av et råd som representerer forskningsmiljøet ved Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus og byens næringsliv. Dette sikrer nær kontakt mellom bidragsytere og forskere.

Fondets formål er å støtte hjerteforskning i Bergen, samt å gi bidrag til moderniseringen av avansert teknisk utstyr. Fondet arbeider også aktivt for å inspirere givere til å støtte konkrete forskningsprosjekter.

Fondet har siden oppstarten i 1989 samlet inn rundt 110 millioner kroner fra eksterne lokale kilder.

Se oversikt over tidligere tildelte forskningsbidrag.

Det akademiske kollegium er fondets styre

Innstilling om tildeling av fondets midler skjer i egen komite oppnevnt av Det medisinske fakultet. Komitéen består av to medlemmer fra fakultetets hjerte-karforskere og to representanter fra donatorene.

Fondet har et Råd med bred sammensetning fra donatorene og universitetet. Rådet arbeider for innsamling av midler til fondet. Rådets medlemmer oppnevnes av Det akademiske kollegium og består av inntil 12 medlemmer – syv fra donatorene og fem fra universitetet.