Gi en gave – Bli hjertevenn

Ingen vet når hjertet ditt får bruk for ekspertisen på Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Hjerteforskningen har behov for all den støtten Hjertefondet kan gi for å holde den faglige beredskapen på topp og utvikle forbedringer i behandlingen.

Hjerteforskningen er selve fundamentet for kvaliteten i behandlingen av hjerte- og karsykdommer. Den faglige utviklingen går raskt på den internasjonale fronten og det er bare gjennom forskningsarbeidet at ny kunnskap kan hentes hjem og komme hjertepasientene til gode.

Men medisinsk forskning sliter med for små bevilgninger. Det gjelder også hjerteforskningen. Hjertefondet støtter nøye utvalgte prosjekter fra hjerteforskerne ved vårt eget sykehusmiljø.

Hjertefondet trenger din støtte!

Du kan gi bidrag via Vipps #138497 eller direkte til vår bankkonto 3625.18.72664.

Husk å gi betalingsinformasjon: Hjertevenn , samt fullstendig navn og adresse

Skattefritak ved bidrag

Du kan få skattefritak for bidrag til Hjertefondet – jf. Skattelovens § 6-42.
Fritaket gjelder fra første krone og opp til 10 prosent av din alminnelige inntekt. Inntil 10.000 kr kan trekkes fra uansett inntektens størrelse.

Send navn, fødselsnummeret ditt (11 siffer), adresse (eventuelt organisasjonsnummer) og beløpet du har gitt til:
regnskap-fond@uib.no
Vi vil da melde inn gaven til skattemyndighetene og du vil få skattefradrag.

Ved spørsmål, ta kontakt på 55 58 94 58