Søk om forskningsstøtte

Søknadsfrist for tildeling 2023 er 23. januar 2023.
Hjertefondet har i 2023 til utdeling ca. NOK 500 000,-.

Bakgrunn for endringen fra 1. desember 2022 er utvikling av felles søknadsportal for støtte fra fond for Universitetet i Bergen, samt påvente av opplysninger om endelig sum til disposisjon for tildeling.

Hjertefondet kommer med oppdatering i forhold til det overstående.

Alle søknader vil gjennomgå fagfellevurdering der det tas hensyn til:

  • Vitenskapelig kvalitet på prosjektet
  • Prosjektet gjennomførbarhet
  • Prosjektets verdi for Hjertefondet

Det kan også søkes om beløp til større prosjekter som Hjertefondet etter fagfellevurdering vil prøve å skaffe midler til fra andre kilder.

Søknader må beskrive mål, delmål, prosjektplan, budsjett og vitenskapelig betydning. Det må også opplyses om det er søkt eller søkes om midler fra andre kilder.

Vi ber også om at det vedlegges en kortfattet populærvitenskapelig beskrivelse av prosjektet.

Søknad sendes:
Hjertefondet ved Prof. Nina Øyen
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Universitetet i Bergen
Postboks 7408
5018 Bergen

Eller pr. e-mail: nina.oyen@uib.no