papir hjerte på pinne

Kontakt oss

Leder: Professor Nina Øyen – nina.oyen@uib.no

Adresse for bidrag:
Hjertefondet, Fondsforvaltningen,
Universitetet i Bergen,
Postboks 7800
5020 Bergen