Bilde av professor Eva Gerdts

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner ble etablert i 2020 på initiativ fra Hjertefondet. Sammen med Bergen Sanitetsforening / Norske Kvinners Sanitetsforening og Grieg Foundation bidro Hjertefondet til finansieringen av senteret.

Senteret ledes av professor Eva Gerdts og er tuftet på den betydelige kompetansen som finnes i Bergen innen kliniske studier, befolkningsstudier og epidemiologi/registerbaserte studier.

Professor Gerdts ble i april -22 tildelt Nasjonalforeningens hjerteforskningspris for sin banebrytende forskning på hjertesykdom hos kvinner, og hvordan høyt blodtrykk er en særlig risikofaktor for at kvinner får hjertesykdom.

Les mer her