Universitetet i Bergen

Hjertefondet er underlagt Universitetet i Bergen.

Universitetsdirektøren ved UiB er fondets forretningsfører og forvalter fondet i samsvar med §5 i Instruks for direktøren ved Universitetet i Bergen. Fondets midler skal plasseres og forvaltes slik at det oppnås best mulig avkastning og betryggende sikkerhet.

Se uib.no