Slik kan du bidra

Du kan gi gaver både via Vipps og direkte til vår bankkonto 3625.18.72664. Kanskje vil du starte en innsamling på sosiale medier i forbindelse med bursdag eller jubileum?

Innsamling på sosiale medier

Testamentariske gaver

Testamentariske gaver kan gis til Hjertefondet i Bergen for å styrke fondets grunnkapital og/ eller som støtte til konkrete forskningsprosjekter.

Du kan gi bidrag via Vipps #138497 eller direkte til vår bankkonto 3625.18.72664.

Husk å oppgi fullstendig navn og adresse

Minnegaver ved dødsfall

Ønsker du å vise din deltagelse ved å gi en pengegave til hjerteforskningen i Bergen? Du kan gi bidrag via Vipps #138497 eller direkte til vår bankkonto 3625.18.72664.

Merk betalingen med Minnegave, avdødes navn samt ditt fullstendige navn og adresse.

Bli Hjertevenn