Bilde av en gruppe forskere ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, som Bergen Sanitetsforening har støttet med syv milloner kroner
TEKST: Petter Fløttum-Angeltveit /

Bergen Sanitetsforenings gave til Hjertefondet har løftet forskningen på kvinners hjertehelse

Med sin gave på syv millioner kroner til Hjertefondet, bidro Bergen Sanitetsforening til halvparten av oppstartmidlene til Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner.

– Hjertefondet er utrolig takknemlige for denne gaven, som i sin helhet er brukt til å opprette senteret og slik fremme kvinnehelse, sier Hjertefondets leder Nina Øyen.

Takknemlig er også professor Eva Gerdts. Hun er leder for Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner. Senteret, som ble ble startet på initiativ fra Hjertefondet, ligger under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB). Her administrerer og styrer Gerdts en gruppe på 22 tilknyttede forskere.

De jobber alle med å øke og forbedre kunnskapen på et felt som fremdeles er underprioritert og understudert: Hjertesykdom hos kvinner.

Kvinnene glemt av hjerteforskerne

­– Forskningen på hjertesykdom er historisk blitt gjort på 50-60 år gamle menn. Det er gjort veldig mye forskning, men det har vært veldig få kvinner med, forteller Gerdts.

Det medfører store problemer for folk, helsevesenet og samfunnet. Forskningen på feltet peker nemlig tydelig i samme retning: Hjertesykdom er ikke det samme hos kvinner og menn. Både risikofaktorene, symptomene, sykdomsforløp og bivirkninger av medisinene er forskjellige.

Dette er langt fra nytt for Bergens internasjonalt ledende fagmiljø på hjertesykdom hos kvinner, men det er fremdeles et underkommunisert og lite forstått tema i både offentligheten og i deler av helsevesenet, ifølge Gerdts.

Derfor er forskningen, formidlingen og kunnskapsdelingen som senteret står i spissen for, så viktig.

– Dette handler ikke om en minoritet, det handler om 51 prosent av befolkningen. Helse er ikke kjønnsnøytralt, understreker Gerdts.

Finansierer tre forskerstillinger

Forslaget om å starte et eget senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner kom i sin tid fra foregangskvinnen professor emeritus Karen Blaauw Helle, som ledet Rådet for Hjertefondet i to perioder.

Senterens oppgave er å kartlegge mulige kjønnsforskjeller i forbindelse med forekomst og behandling av hjertesykdom, å undersøke kjønnsforskjeller i sammenheng mellom hjertesykdom og andre tilstander og å produsere kunnskap som kan bidra til holdningsendringer hos både helsepersonell og resten av samfunnet.

Da Hjertefondet tok initiativ til å starte senteret, fikk de med seg både Bergen Sanitetsforening, Norges Kvinners Sanitetsforening sentralt, Grieg Foundation og en privatperson til å bidra med startkapital.

Bergen Sanitetsforening gikk inn med syv millioner kroner, over halvparten av den totale potten. Pengene ble øremerket til to PhD-stillinger og én postdoktor-stilling. Den første doktorgraden skal høsten 2024 forsvares av legespesialist Marit Sandberg. I 2025 er overlege Annabel Eide Ohldieck ferdig med sin doktoravhandling.

– En svært vital fireåring

Når oppstartmidlene nå går mot slutten, har de bidratt til akkurat det de skulle: Å styrke og videreutvikle et levedyktig og faglig ledende miljø for forskning på hjertesykdom hos kvinner.

Siden oppstarten i 2020 har senteret fått mange flere samarbeidspartnere som bidrar til å finansiere forskningen. Dermed er den videre aktiviteten godt sikret.

Senteret produserer ikke bare forskning, de er også svært opptatt av å formidle den. Det gjør de blant annet gjennom seminarer, foredrag, deltagelse i samfunnsdebatten og faglige råd og innspill til politikere. Senteret og dets forskere har vunnet en rekke priser, og er ettertraktede talere på fagkonferanser over hele verden.

Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner er blitt et forskningsmiljø i verdensklasse innenfor sitt felt, i tillegg til at de har bidratt til å løfte frem kvinnehelse generelt.

Det ville ikke vært mulig uten støtten Bergen Sanitetsforening ga til Hjertefondet. Sanitetsforeningens leder sitter også i styringsgruppen for senteret.

– Bergen Sanitetsforening var på mange måter en fødselshjelper til vårt senter. Og det har gitt det som i dag er en svært vital fireåring, sier Gerdts.