Voksen hånd som holder hånden til liten baby illustrasjonsfoto for prematurt født barn

Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Svangerskap og fødsel hos kvinner med medfødt hjertesykdom i Norge – En landsdekkende kohortstudie i perioden 1994-2014

Om prosjektet:

Medfødt hjertesykdom er den vanligste medfødte misdannelsen. De siste tiårene har det vært en enorm fremgang innen medisinsk diagnostikk og behandling. Forbedret diagnostikk avdekker flere milde hjertesykdommer enn tidligere, derfor øker forekomsten av erkjent mild hjertesykdom i befolkningen. Forbedret medisinsk og kirurgisk behandling medfører redusert sykelighet og dødelighet hos barn med alvorlig hjertesykdom, dermed vil flere vokse opp til voksen alder og mange vil ønske å bli mor.

Svangerskap og fødsel gir en betydelig ekstra belastning på hjertet og sirkulasjonssystemet. Friske kvinner tåler dette, men for kvinner med en hjertesykdom kan dette innebære stor risiko for komplikasjoner. Ved at hjertet overbelastes er det økt risiko for hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelse eller sirkulasjonskollaps. Ved at morkakefunksjonen påvirkes av endret blodtilførsel er det økt risiko for svangerskapsforgiftning, veksthemming hos fosteret og forsterdød. I hvilken grad milde hjertesykdommer påvirker svangerskap og fødsel er lite kartlagt.

Den hjertesyke kvinnen trenger kunnskap om muligheter og begrensninger rundt det å kunne føde barn. Hjerteleger og fødselsleger trenger kunnskap for å kunne gi veiledning til hjertesyke kvinner før et eventuelt svangerskap, og for å kunne følge henne opp gjennom svangerskap og fødsel.

Vi innhenter informasjon fra fem norske helse- og administrative registre for å finne ut hvordan det går med kvinner med medfødt hjertesykdom i graviditet og fødsel. Vi sammenligner kvinner og svangerskap i denne pasientgruppen med kvinner og svangerskap i den generelle kvinnepopulasjonen, og hvorvidt det er høyere risiko for komplikasjoner hos mor og barn i svangerskap og fødsel.

Tilsvarende studier har aldri tidligere blitt gjort på nasjonalt nivå. I internasjonal sammenheng er slike studier vanskelig å gjennomføre, siden få land har innført system med personnummer som gjør det mulig å knytte sammen informasjon fra ulike register gjennom hele livet.

Prosjektstøtte fra Hjertefondet tildeles forsker Marit Sandberg.

År:

Bidragssum:

Kr. 290.000