Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Vekstfaktor i behandling av hjertesykdom

Om prosjektet:

Høyt blodtrykk eller hypertensjon er en av de viktigste risikofaktorene for hjertesykdom og hjerneslag. Uten behandling kan kronisk hypertensjon føre til uheldige strukturelle og funksjonelle endringer i hjertemuskelen, såkalt patologisk remodelering, som videre kan utvikle seg til hjertesvikt.
Nylig har vekstfaktoren VEGF-B blitt lansert som en lovende kandidat i fremtidig behandling av hjertesykdom, ettersom basalforskning viser at denne vekstfaktoren fremmer ufarlig eller fysiologisk remodelering av hjertemuskelen og dermed kan motvirke patologiske endringer forbundet med kronisk hypertensjon. En slik positiv effekt vil muligens være mest uttalt hos kvinner ettersom de er mest utsatt for å utvikle patologisk vekst av hjertemuskelen ved kronisk hypertensjon, men det finnes lite kunnskap om kjønnsspesifikke effekter når det gjelder VEGF-B. Dessverre viser ulike studier med VEGF-B genterapi motstridende effekter, hvor VEGF-B er beskyttende i enkelte sykdomsmodeller, men skadelig i andre.
I dette prosjektet vil undersøke om rotter som mangler VEGF-B er mer utsatt for å utvikle patologisk vekst av hjertemuskelen ved kronisk hypertensjon og om det er kjønnsrelaterte forskjeller i sykdomsutviklingen i fravær av VEGF-B.
Prosjektstøtte fra Hjertefondet tildeles forsker Tine Veronica Karlsen.

År:

Bidragssum:

Kr. 70.000