Voksen hånd som holder hånden til liten baby illustrasjonsfoto for prematurt født barn
TEKST: Hjertefondet /

Ny forskning: Unge kreftoverlevende og prematurt fødte kan ha økt risiko for hjerte- og karsykdommer

Med midler fra Hjertefondet har forskere ved Haukeland Universitetssykehus sett nærmere på sammenhengen mellom hjerte- og karsykdommer og prematur fødsel eller kreftsykdom i ung alder.

Fra 2019 til 2021 er overlege og kardiolog Britt Engan og Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus tildelt til sammen 110.000 kroner fra Hjertefondet.

Midlene er brukt til å forske på sammenhengen mellom hjerte- og karsykdom og prematur fødsel, og sammenhengen mellom hjerte- og karsykdom og kreftsykdom i ung alder.

Funnene i studiene indikerer økt risiko for hjerte-kar sykdom hos unge voksne født prematurt og hos barn som har overlevd kreftsykdom.

Sunn livsstil og medisinsk oppfølging kan derfor være ekstra viktig for personer i de to gruppene.

Du kan lese mer om studiene i disse tre artiklene her:

Artikkel 1: Vascular Endothelial Function Assessed by Flow-Mediated Vasodilatation in Young Adults Born Very Preterm or With Extremely Low Birthweight: A Regional Cohort Study (Frontiers in Pediatrics Sept-21) (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.734082/full)

Artikkel 2: Myocardial function including estimates of myocardial work in young adults born very preterm or with extremely low birthweight – a cohort study (BMC April-23) (https://bmccardiovascdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12872-023-03253-4)

Artikkel 3: Systolic myocardial function measured by echocardiographic speckle-tracking and peak oxygen consumption in pediatric childhood cancer survivors-a PACCS study (Frontiers in Cardiovascular Medicine- Cardiovascular Imaging Juli-23) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2023.1221787/full

Her kan du se andre prosjekter som har fått støtte de siste årene.