TEKST: Jan Schjøtt /
17.06.2022

Hedret tidligere klassekamerat med penger til hjerteforskning

Hjertefondet mottar gaver som skal går til hjerteforskning fra foreninger, bedrifter, men også privatpersoner.

I dag ønsker vi å presentere et bidrag fra klassekamerater i forbindelse med at en tidligere medelev døde alt for tidlig.
Bildet av de tidligere klassekameratene, som delte 9 års skolegang, ble tatt for mange år siden. Etter de fikk dødsbudskapet samlet de nylig inn 2.000 kr som skal gå til hjerteforskning på kvinner.
Hjertefondet skal sørge for at bidraget brukes til formålet.
Vi takker så mye for det flotte initiativet!