Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Spontan koronar arteriedisseksjon (SCAD)

Om prosjektet:

SCAD er et resultat av blødning i kransåreveggen og fører til redusert blodstrøm gjennom blodåren. SCAD rammer overveiende kvinner. Svangerskap, fødsel og annen type stress er kjente triggerfaktorer. Den underliggende årsaken til SCAD er derfor fortsatt ukjent.

Nøyaktig diagnostisering av SCAD er viktig, ettersom behandlingen er annerledes enn ved et vanlig hjerteinfarkt. Utblokking med stent er ofte komplisert og det velges derfor en konservativ tilnærming med mindre det er klinisk ustabilitet.

Det er betydelige hull i vår kunnskap om epidemiologi, presentasjon og utfall av pasienter som rammes av SCAD. Derfor er det behov for mer forskning og kunnskap om sykdommen. Hovedmålet med denne studien er å samle observasjonsdata om den kliniske presentasjonen av SCAD og samtidig bygge et nettverk med internasjonal grupper.

Tildeles Overlege Nigussie Bogale ved Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Bilde av Overlege Nigussie Bogale
Overlege Nigussie Bogale

År:

Bidragssum:

Kr. 25.000