Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Prevalens og kompleksitet ved koronar hjerteintervensjon

Om prosjektet:

Prevalensen og kompleksiteten ved koronar hjerteintervensjon øker. Kunnskap om hvordan best behandle de mest komplekse pasientgruppene innen perkutan koronar intervensjon er mangelfull, det gjelder også pasientens perspektiv på- og opplevelse av denne behandlingen. Vi har designet en randomisert klinisk studie der vi vil se på om det å behandle høy-kompleks utblokking av kronisk tette kransårer (CTO) over to prosedyrer, vil gi mindre komplikasjoner, høyere kumulativ suksessrate og en mindre belastende og bedre opplevelse for pasienten.

Tildeles overlege Anja Øksnes som samarbeider med intervensjonskardiolog Margaret McEntegart fra Golden Jubilee National Hospital, Glasgow, United Kingdom.

Bilde av overlege Anja Øksnes
Overlege Anja Øksnes

År:

Bidragssum:

Kr. 25.000