Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Kardiovaskulær funksjon hos barnekreftoverlevere

Om prosjektet:

De siste tiårene har behandlingen av barn med kreft blitt betydelig bedret, og overlevelsen har økt betraktelig. Barn som har gjennomgått kreft tilhører derfor en økende gruppe av ungdommer og unge voksne som har blitt utsatt for både alvorlig sykdom samt behandling som kan forårsake bl.a kardiovaskulær skade. Internasjonale studier har vist at overlevere etter barnekreft har dårligere fysisk form enn jevnaldrende og høyere risiko for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer. Vi vet fortsatt for lite om deres risiko for hjerte- og karsykdom og om dette kan forebygges.

Studiene vil gi ytterligere kunnskap om kardiovaskulær risiko hos barn og unge som har overlevd kreft og kreftbehandling. Målet er å bedre oppfølgingen og bidra til målrettet forebyggende behandling.
Tildeles overlege Britt Engan ved Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssykehus.
Bilde av overlege Britt Engan
Overlege Britt Engan

År:

Bidragssum:

Kr. 25.000