Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Kan bruk av 3D ultralyd forbedre diagnostikk og behandling av kvinner med mitralklaffesykdom? 3D-PRIME studien

Om prosjektet:

Befolkningsvekst og aldring og den samtidige økningen i degenerative hjerteklaffesykdommer, særlig mitralregurgitasjon (MR), er en stor helseutfordring globalt og i Norge. Tidligere studier har påpekt dramatiske kjønnsforskjeller i MR-diagnostikk og behandling, med undervurdert alvorlighetsgrad av MR, sen henvisning og dårligere intervensjonsresultater hos kvinner.

Prosjektet 3D-PRIME (3D Echocardiography and Cardiovascular Prognosis in Mitral Regurgitation, ClinicalTrials.gov Identifier: NCT04442828) er en prospektiv oppfølging av pasienter med kronisk MR bosatt på Vestlandet og henvist til Hjerteklaffepoliklinikken ved Haukeland Universitetssykehus.

I prosjektet bruker vi nye 3D-baserte ultralydmetoder for å studere hjerteremodellering over tid hos kvinner og menn med MR. I tillegg tester vi prospektivt om gradering av MR ved 3D hjerteultralyd identifiserer tidligere MR med indikasjon for intervensjon hos kvinner. Som en del av dette prosjektet og i samarbeid med ekko-laboratoriet ved Massachusetts General Hospital, vil vi undersøke om strainbaserte målinger av venstre atriums funksjon påviser mer avansert atriesykdom og predikerer dårligere prognose hos kvinner enn hos menn.

Overlege, og førsteamanuensis Dana Cramariuc er tildelt 110 000 fra Hjertefondet for dette prosjektet i 2023.

Overlege og førsteamanuensis Dana Cramariuc

År:

Bidragssum:

Kr. 110 000