Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Factors associated with cardiovascular health during menopausal transition: The FATCOR study.

Om prosjektet:

Bakgrunn for studien
I overgangsalderen synker nivåene av de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron. Disse hormonene virker blant annet beskyttende for hjerte- og karsykdom. Samtidig opplever mange kvinner vektøkning og at forekomsten av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom som høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes stiger. Hvordan vi best skal ivareta hjerte- og karhelse gjennom overgangsalderen har derfor stor betydning for kvinner, men er omdiskutert fordi vi mangler kunnskap. Det er kjent at vektøkningen er en viktig årsak til den ugunstige utviklingen av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Samtidig produserer fettvev østrogen og teoretisk kan dette være gunstig for overvektige kvinner som da opprettholder mer østrogen i blodet til tross for overgangsalderen. Hvordan god fysisk form eller diett påvirker hormonnivåer, vektøkning og hjerte-karsykdom gjennom overgangsalderen er heller ikke kjent.

Mål og delmål
Prosjektet har som hovedmål å undersøke sammenhengen mellom overvekt, fysisk form og kjønnshormonprofil med utvikling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og organskade i blodkar og hjerte i perioden rundt overgangsalderen.

Prosjektplan og metoder
FAT assosiated CardiOvasculaR dysfunction (FATCOR) studien ble gjennomført ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus fra 2009 til 2016. I studien gjennomgikk 618 kvinner og menn med overvekt og fedme grundige undersøkelser av hjerte- og karsystemet og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Gjennomsnittlig alder var 46 år og 60% var kvinner. Oppfølgingsundersøkelser av deltagerne i FATCOR startet i 2022 og er forventet avsluttet i 2023 (REK 17173/S598548). Deltagerne vurderes med de samme undersøkelsene som ved inklusjon; måling av kontorblodtrykk, 24-timers blodtrykksmåling, metabolsk vekt for bestemmelse av kroppssammensetning, blod- og urinprøver, og måling av arteriestivhet og hjertefunksjon med ultralyd, samt fysisk form med måling av maksimalt oksygenopptak på tredemølle. Oppfølgingsstudien gjennomføres dels ved kjernefasiliteten Forskningsenhet for helseundersøkelser ved Universitetet i Bergen (UiB) og dels ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus (HUS). Kjønnshormoner, deres metabolitter, polypeptid hormoner, cortisol og aldosteron vil bli målt i biobankprøver ved Kjernefasilitet for metabolomikk ved UiB.

Vitenskapelig betydning og forventet nytte for Hjertefondet
Vi mangler kunnskap hjerte- og karhelse i overgangsalderen for å kunne gi gode anbefalinger til kvinner. Nåværende risikovurderingsverktøy undervurderer risiko for hjerte- og karsykdom hos kvinner sammenlignet med menn. De fleste studier om overgangsalderen har ikke inkludert menn. Dette er viktig siden også menn erfarer endringer i kjønnshormoner og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom midt i livet. Forskningsprosjektets resultater forventes å kunne forbedre identifikasjonen av kvinner med nytte av forebyggende tiltak for hjerte- og karsykdom og derfor ha stor nytteverdi for samfunnet og for helsebudsjettet. Hjertehelse i overgangsalderen angår alle kvinner og vi regner derfor med at prosjektet vil generere oppmerksomhet i media og blant interesseorganisasjoner for kvinnehelse, samt markedsføre Hjertefondet på en positiv måte.

Hjertespesialist og seniorforsker Helga Midtbø

År:

Bidragssum:

Kr. 259 000