Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Etterlevelse av medikamentell behandling etter utblokking av kransårene i hjertet

Om prosjektet:

Etter gjennomført utblokking av kransårene (PCI) er det avgjørende å ta medikamenter som foreskrevet for å nå behandlingsmål og unngå nye hjertehendelser. Likevel viser flere studier at medikamentetterlevelse hos pasienter med hjerte- og karsykdom er sub-optimal. Situasjonen er bekymringsverdig da manglende medikamentetterlevelse er forbundet med dårligere pasientutkomme, økte reinnleggelsesrater i sykehus, økte kostnader for helsevesenet, og økt risiko for nye hjertehendelser.

Et utvalg pasienter rekruttert fra CONCARDPCI, har avgitt spontane blodprøver til formålet. Studien vil kunne gi muligheten til å utvikle et målrettet legemiddel-informasjonstilbud til pasientene i målgruppen.

Tildeles stipendiat Trond R. Pettersen og professor Tone Norekvål

Bilde av Professor Tone Norekvål
Professor Tone Norekvål
Bilde av Stipendiat Trond R. Pettersen
Stipendiat Trond R. Pettersen

År:

Bidragssum:

Kr. 25.000