Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Etablering av Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Om prosjektet:

Diagnostisering og behandling av hjerte- og karsykdommer har siden begynnelsen av 1990-årene vist betydelig fremgang, men i mange tilfelle er tilstandene vanskeligere å oppdage og diagnostisere hos kvinner enn hos menn. Mye tyder på at mange kvinner ikke blir utredet og behandlet i henhold til anbefalte retningslinjer. Forskning på hjertesykdom hos kvinner pekte seg derfor ut som et nytt satsingsområde for Hjertefondet. Vi har særlig ønsket å stimulere kliniske studier, befolkningstudier og registerstudier, og ikke minst muligheten til å analysere data fra gjennomførte studier ut fra kjønnsforskjeller.

Siden 2018 har Hjertefondet jobbet for å realiserte et Senter for forskning på hjertesykdommer hos kvinner. Fagmiljøene i Bergen er nasjonalt og internasjonalt sterke, og har den faglige kompetansen som er nødvendig for å opprette et slikt senter.

Hjertefondet har i samarbeid med Grieg Foundation og Norske Kvinners Sanitetsforening skaffet kr 9 millioner til etablering av et slikt senter mellom år 2020 og 2022. Les mer her og her.

Senteret ledes av professor Eva Gerdts og er tuftet på den betydelige kompetansen som finnes i Bergen innen kliniske studier, befolkningsstudier og epidemiologi/registerbaserte studier.

Bilde av professor Eva Gerdts
Nasjonalforeningens hjerteforskningspris ble tildelt professor Eva Gerdts i april 2022. Prisen ble overrakt av Hans Majestet kong Harald

År:

Bidragssum:

Kr. 9.000.000