Bilde av gravid dame

Forskningsbidrag fra Hjertefondet til:

Ernæring og utvikling av høyt blodtrykk i svangerskapet og kronisk høyt blodtrykk

Om prosjektet:

Høyt blodtrykk i svangerskapet og den alvorlige varianten svangerskapsforgiftning har flere felles risikofaktorer med hjertesykdom der kosthold er vist å være av betydning for forebygging. Eksempler på slike risikofaktorer er fettstoff i blodet, overvekt og diabetes.

Høyt blodtrykk i svangerskapet har betydning for utvikling av høyt blodtrykk samt andre hjertesykdommer senere i livet. Studier har også vist at barn som er født av mødre som hadde svangerskapsforgiftning har høyere risiko for å utvikle høyt blodtrykk senere i livet.

Hjertefondet bidrar med midler til søker postdoktor Teresa Risan Haugsgjerd, Kvinnehjertesenteret for å kjøpe data fra Mor-Barn-studien hos Folkehelseinstituttet.

Bilde av Terese Risan Haugsgjerd
Postdoktor Terese Risan Haugsgjerd

År:

Bidragssum:

Kr. 120.000