Velkommen som venn av Hjertefondet!

Ingen vet når hjertet ditt får bruk for ekspertisen på Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetssykehus.

Hjerteforskningen ved Universitetssykehuset Haukeland Sykehus har behov for all den støtten Hjertefondet kan gi for å holde den faglige beredskapen på topp og utvikle forbedringer i behandlingen.

Hjerteforskningen er et meget viktig grunnlag for kvaliteten i behandlingen av hjerte og blodtrykksykdommer. Den faglige utviklingen går meget raskt på den internasjonale fronten og det er bare gjennom forskningsarbeidet at ny kunnskap kan hentes hjem og komme hjertepasientene til gode.

Men, medisinsk forskning sliter med for små bevilgninger. Det gjelder også hjerteforskningen

Hjertefondet støtter nøye utvalgte prosjekter fra hjerteforskerne ved vårt eget sykehusmiljø.

Hjertefondet trenger din støtte til dette.

Du kan få skattefritak jf. Skattelovens § 6-42 for bidrag til Hjertefondet fra første krone og opp til 10 prosent av din alminnelige inntekt. Inntil 10.000 kr kan trekkes fra uansett inntektens størrelse.

Adresse for bidrag: Hjertefondet, Fondsforvaltningen, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen

 bank: 3625 18 72664.

Husk å gi betalingsinformasjon: Hjertevenn , samt fullstendig navn og adresse.

Dersom du ønsker skattefradrag: For at du skal kunne få skattefradrag må vi få oppgitt fødselsnummeret ditt (11 siffer) samt navn og adresse eventuelt organisasjonsnummer. Dette sammen med beløpet du har gitt, må sendes inn til skattemyndighetene av Hjertefondet. Hvis ikke Hjertefondet har ditt fødselsnummer, kan fondet ikke melde inn gaven til skattemyndighetene og du vil ikke få skattefradrag.

For å melde inn fødselsnummer, navn og adresse bruk e-post: regnskap-fond@uib.no eller ta kontakt på tlf.: 55 58 94 58, 55 58 20 36 eller 55 58 20 26.