Bidragsytere til Hjertefondet:

  • Tordis og Fritz Riebers Legat
  • O. Kavli og Knut Kavli's Allmennyttige Fond
  • Rebekka Ege Hegermanns Legat
  • Sparebanken Vest
  • Grieg Foundation
  • Pepperkakebyen
  • Familien Brynildsens legat
  • Magnus & Co AS
  • Hjertevenner
  • Minnegaver

Alle bidrag,  uansett størrelse, mottas med takk til Sparebanken Vest konto 3625 18 72664 merket Fondet for Hjerteforskning ved Universitetet i Bergen, Personal- og Økonomiavdelingen, 5020 Bergen.